Για το Forum

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Forum, την έννοια της συνύπαρξης, τους θεματικούς πυλώνες και τους συντελεστές.

Γενικά

Το “Syniparxis Forum 2021” αποτελεί το πρώτο Forum του οργανισμού Portal of Sustainable Development, με στόχο τη δημιουργία μιας στοχευμένης συζήτησης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη σύγχρονη και μελλοντική Ελλάδα.

Στη διάρκεια του Forum, θα αναλυθεί η πολυδιάστατη έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης υπό το πρίσμα της Οικονομίας, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού και ασφαλώς του Περιβάλλοντος, πυλώνες στους οποίους εδράζεται η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Για την παρουσίαση αυτών των θεμάτων, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, παρουσιάσεις, πάνελ συζητήσεων, workshops κ.ά από εκπροσώπους του πολιτικού, ακαδημαϊκού, δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού χώρου, ενώ θα δοθεί βήμα σε νεανικές πρωτοβουλίες ανθρώπων με ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Αυτή η επιδιωκόμενη ετήσια συνάντηση ανθρώπων, φορέων, θεσμών, οργανισμών και επιστημόνων προσβλέπει σε έναν σταθερό κύκλο επικοινωνίας για την πραγμάτωση της αειφορίας στην δεκαετία που διανύουμε, προσεγγίζοντας ολιστικά την Agenda2030 και τους 17 Στόχους που έθεσε ο Ο.Η.Ε το 2015.

Γιατί Syniparxis;

Εάν μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε μια λέξη, αυτή θα ήταν η λέξη «Συνύπαρξη». Με τον όρο  αυτό θέλουμε να εκφράσουμε την «Ταυτόχρονη ύπαρξη των ανθρώπων», μια αναπόφευκτη συνθήκη την οποία μπορούμε να μετατρέψουμε σε κοινή αξία… αυτήν της Συνύπαρξης,  που συνεπάγεται μία συνολική αρμονία και ευημερία μεταξύ των ανθρώπων. Θεωρούμε πως οφείλουμε  να συνυπάρχουμε με όρους δίκαιους, κοινά διαμορφωμένους και αποδεκτούς. 

Θεματικοί πυλώνες

Οικονομία

Η Οικονομία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς είναι αυτή που καθορίζει την παραγωγή, τον διαμοιρασμό και την κατανάλωση των αγαθών. Οι νέες τεχνολογίες, οι νέες Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η εφαρμογή τους στην οικονομία θα συζητηθούν από Πολιτικούς, Εταιρίες-Οργανισμούς και άλλους αρμόδιους φορείς, στοχεύοντας στην αλλαγή της εταιρικής και ατομικής κουλτούρα που ισχύει σήμερα.

Περιβάλλον

Η διαφύλαξη, η αποτελεσματική αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των πεπερασμένων φυσικών πόρων αποτελεί πρόκληση του παρόντος. Μετά από μία δύσκολη δοκιμασία για τη χώρα μας το καλοκαίρι, η συζήτηση για την προστασία του φυσικού μας σπιτιού και η ολιστική προσέγγιση αξιοποίησης του είναι πιο αναγκαία και επίκαιρη από ποτέ.

Κοινωνία

Έρευνες αποδεικνύουν ότι μεγάλο ποσοστό της Ελληνικής Κοινωνίας φαίνεται πως δεν είναι ακόμη εξοικειωμένο με τις σύγχρονες Βιώσιμες Πρακτικές. Η ανάδειξη νέων Ευρωπαϊκών Πολιτικών και τεχνολογιών που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο της χώρας θα τεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός και ο τομέας της Παιδείας ευρύτερα, συναποτελούν βασικό συστατικό οποιασδήποτε αλλαγής. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σύγχρονο κόσμο και οι απαιτήσεις αυτού, υπογραμμίζουν την ανάγκη δια βίου μάθησης, για την οποία θα γίνει μεγάλη συζήτηση. Ακόμη, ο πολιτιστικός διάλογος μεταξύ κρατών αποτελεί θεμέλιο λίθο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

#syniparxisforum21