Συμμετέχοντες

Αστέριος Φίλης

Διοργανωτές,Ο ρόλος της τέχνης στη διάδοση του μηνύματος για τη βιωσιμότητα
Συνιδρυτής Portal of Sustainable Development

Είναι τελειόφοιτος στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2018 έχει ενεργή δραστηριότητα στα κοινά του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, εκπροσωπώντας την «Ανεξάρτητη Φοιτητική Οργάνωση».

Είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του Ιδρύματος από τον Απρίλιο του 2019, εκλεγμένος Εκπρόσωπος Φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών από τον Ιούνιο του 2019. Τέλος, τη θέση του Εκπροσώπου Φοιτητών διατηρεί στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ακόμη, έχει διατελέσει Εκπρόσωπος Φοιτητών στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Έχει εμπλακεί σε αρκετά εθελοντικά προγράμματα και ομάδες από το 2018. Το ενδιαφέρον και η δραστηριότητά του εστιάζει σε ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 διατελεί επίσημα ορισμένος εκπρόσωπος και Γενικός Συντονιστής, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, του οργανισμού United Nations Sustainable Development Solutions Network Youth (UN SDSN Youth).

Τέλος, το 2021, με μια ομάδα νέων επιστημόνων και φοιτητών, προσανατολισμένων σε θέματα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, συνίδρυσαν μία Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, το Portal of Sustainable Development, που σκοπό έχει την έμπρακτη συμβολή στη διαμόρφωση της κοινωνικοπολιτικής θεωρίας και πράξης με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook