Συμμετέχοντες

Χρυσή Λασπίδου

Ομιλητές,Περιβάλλον: Από το κλιματικό κίνδυνο στη συλλογική δράση, τις τεχνολογικές εφαρμογές και την πρόληψη
Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αντιπρόεδρος Έρευνας και Τεχνολογίας του οργανισμού Water Europe, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Water-Energy-Food Nexus Knowledge Action Network at Future Earth

Eίναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Αντιπρόεδρος Έρευνας και Τεχνολογίας στο Water Europe και μέλος των Συντονιστικών Επιτροπών του Δικτύου Δράσης Γνώσης Νερού-Ενέργειας-Τροφίμων Nexus στη Μελλοντική Γη και του συμπλέγματος έργων Nexus.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πόρους Nexus και πληροφορική νερού, μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση φυσικών χημικών και βιολογικών διεργασιών σε φυσικά υδάτινα συστήματα και άλλα οικοσυστήματα, ζητήματα αστικού νερού, εξάντληση πόρων και βιωσιμότητα, εικονικό νερό και το οικολογικό αποτύπωμα του νερού και του άνθρακα.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και συμμετέχει ενεργά είτε ως Συντονιστής, είτε ως Κύριος Ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από εθνικές πηγές.

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook