Συμμετέχοντες

Γιώργος Φαραγκιτάκης

Ομιλητές,Περιβάλλον: Από το κλιματικό κίνδυνο στη συλλογική δράση, τις τεχνολογικές εφαρμογές και την πρόληψη
Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Αττικής, Εκπαιδευτικός, Οικονομολόγος, Παιδαγωγός – Βιολόγος

Προγράμματα Λυκείων (14) από το 1983, Στέλεχος του ΥΠΑΙΘ για 10 χρόνια, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Αργυρούπολης από 1995, Πρόεδρος του Εθνικού Συντονιστικού ΚΠΕ, Συντονιστής θεματικών δικτύων (π.χ. Εθνικών «Οικολογικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες νέων», «Η θάλασσα», «Βιώσιμες πόλεις – ποιότητα ζωής», «Δασικές πυρκαγιές », Διεθνών «Μultilateral school partnerships», «New steps for sustainability», «Globe Αλέξανδρος», «Ηλιακά Σχολεία», «Βιολογικοί δείκτες στη Β/θμια», «Landscape degradation», «Αέρας-Υγεία», «S.E.M.E.P», «Students meet students», «Streams and sea», «ΠΕ από το Νηπιαγωγείο στο Πανεπιστήμιο», «Χρυσοπράσινο φύλλο», «Environmental Citizenship», Περιφερειακών «Τοπική Ιστορία και ΠΕ στις Κυκλάδες», «Τα ρέματα της Αττικής»), Εθνικός Εκπρόσωπος σε διεθνείς διοργανώσεις, Πρόεδρος του Κεντρικού Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ (1999-2007), Πρόεδρος της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής από το 2007. Περισσότερα από 100 Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια (διοργάνωση ή συμμετοχή), Διοργάνωση 250 Σεμιναρίων και Ημερίδων, Επιμορφωτής προγραμμάτων ΑΕΙ.

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook