Συμμετέχοντες

Κατερίνα Συνάνη

Απόβλητα Τροφίμων και Καλές Πρακτικές,Συντονιστές
Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Υποψήφια διδάκτωρ, με θέμα διδακτορικής διατριβής : «Περιβαλλοντική αξιολόγηση των αποβλήτων τροφίμων και των πρακτικών πρόληψής τους στην Ελλάδα». Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την μελέτη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αποβλήτων, με έμφαση στα απόβλητα τροφίμων, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Εργάζεται ως ερευνήτρια σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα αντίστοιχων θεματικών με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα.

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook