Συμμετέχοντες

Μαρία Αλεξίου

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Νέες πολιτικές των εταιρειών στο πεδίο της ισότητας των δύο φύλων,Ομιλητές
Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS | Μέλος ΔΣ, CSR Europe, | Σύμβουλος Διοίκησης Εταιρικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, Όμιλος ΤΙΤΑΝ | Μέλος, European Reporting Lab, EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)

Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Leicester της Αγγλίας με εξειδίκευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Πολιτικές Ελευθερίες. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης στην εταιρία FANCO S.A. SPORTSWEAR MANUFACTURER (2000 – 2002), Διευθύντρια Εκπαίδευσης (1998-2000), Διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (1996 – 1998). Επίσης, υπήρξε Υπεύθυνη Διμερών και Διεθνών Σχέσεων στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (1993-1995) και Διευθύντρια Πρωτοπόρων και Διεθνικών Προγραμμάτων Συνεργασίας του Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών του Κέντρου (1991-1993).

Ως εμπειρογνώμων, έχει εργαστεί σε διαφορετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εργασίας, του Ελληνικού Οργανισμού Ανθρώπινου Δυναμικού, του Τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του CSR Europe, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, και άλλα.

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook