Συμμετέχοντες

Βασίλης Στενός

Καινοτομία και Βιωσιμότητα στη Επιστήμη,Ομιλητές
Μηχανικός Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Ιδρυτής και CEO της εταιρείας Solmeyea

Ο Βασίλης Στενός ειναι Μηχανικός Γεωργίας και Περιβάλλοντος με ισχυρό ερευνητικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο. Είναι απόφοιτος του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου ‘Earth and Environmental Engineering’ αλλά και από το Columbia University των ΗΠΑ.  Το 2019 ίδρυσε ως απόρροια της διατριβής του την  ελληνική startup Solmeyea, μια υβριδική εταιρία που συνδυάζει την Αγροτεχνολογία και την Βιοτεχνολογία με βιώσιμες, βέλτιστες πρακτικές κυκλικής οικονομίας για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), που έχουν θεσπιστεί από τον ΟΗΕ, κατακτώντας πληθώρα διακρίσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook