Γενικά

Το “Syniparxis Forum 2021” αποτέλεσε το πρώτο Forum του οργανισμού Portal of Sustainable Development, με στόχο τη δημιουργία μιας στοχευμένης συζήτησης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη σύγχρονη και μελλοντική Ελλάδα.

Στη διάρκεια του Forum, αναλύθηκε η πολυδιάστατη έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης υπό το πρίσμα της Οικονομίας, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού και ασφαλώς του Περιβάλλοντος, πυλώνες στους οποίους εδράζεται η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Για την παρουσίαση αυτών των θεμάτων, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, παρουσιάσεις, πάνελ συζητήσεων κ.ά από εκπροσώπους του πολιτικού, ακαδημαϊκού, δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού χώρου, ενώ δόθηκε βήμα σε νεανικές πρωτοβουλίες ανθρώπων με ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Αυτή η επιδιωκόμενη ετήσια συνάντηση ανθρώπων, φορέων, θεσμών, οργανισμών και επιστημόνων προσβλέπει σε έναν σταθερό κύκλο επικοινωνίας για την πραγμάτωση της αειφορίας στην δεκαετία που διανύουμε, προσεγγίζοντας ολιστικά την Agenda2030 και τους 17 Στόχους που έθεσε ο Ο.Η.Ε το 2015.

ΝΕΑ ΤΟΥ FORUM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Θεματικοί πυλώνες

Οικονομία

Η Οικονομία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς είναι αυτή που καθορίζει την παραγωγή, τον διαμοιρασμό και την κατανάλωση των αγαθών. Οι νέες τεχνολογίες, οι νέες Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η εφαρμογή τους στην οικονομία αναλύθηκαν από Πολιτικούς, Εταιρίες-Οργανισμούς και άλλους αρμόδιους φορείς, στοχεύοντας στην αλλαγή της εταιρικής και ατομικής κουλτούρα που ισχύει σήμερα.

Περιβάλλον

Η διαφύλαξη, η αποτελεσματική αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των πεπερασμένων φυσικών πόρων αποτελεί πρόκληση του παρόντος. Μετά από μία δύσκολη δοκιμασία για τη χώρα μας το καλοκαίρι, η συζήτηση για την προστασία του φυσικού μας σπιτιού και η ολιστική προσέγγιση αξιοποίησης του είναι πιο αναγκαία και επίκαιρη από ποτέ.

Κοινωνία

Έρευνες αποδεικνύουν ότι μεγάλο ποσοστό της Ελληνικής Κοινωνίας φαίνεται πως δεν είναι ακόμη εξοικειωμένο με τις σύγχρονες Βιώσιμες Πρακτικές. Η ανάδειξη νέων Ευρωπαϊκών Πολιτικών και τεχνολογιών που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο της χώρας αναλύθηκαν ως επίκεντρο των συζητήσεων.

Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός και ο τομέας της Παιδείας ευρύτερα, συναποτελούν βασικό συστατικό οποιασδήποτε αλλαγής. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σύγχρονο κόσμο και οι απαιτήσεις αυτού, υπογραμμίζουν την ανάγκη δια βίου μάθησης. Ακόμη, ο πολιτιστικός διάλογος μεταξύ κρατών αποτελεί θεμέλιο λίθο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

#syniparxisforum21